Sabtu, 09 Juli 2011

Zakat menurut istilah agama islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.”
Hukumnya: zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah.
Firman Allah Swt.:
“dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu.” (Q.S.An-Nisa’: 77)

“ambillah dari harta meraka sedekah (zakat) untuk membersihkan meraka dan menghapuskan kesalahan meraka.”(Q.S. At-Taubah: 103)

Firman-Nya pula:
“sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah : 277)

Sabda Rasulullah Saw. :
“Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar: (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu urusan Allah, (2) mendirikan shalat lima waktu, (3) membayar zakat, (4) mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, (5) berpuasa dalam bulan Ramadan.” (sepakat ahli hadis)

“dari Abu hurairah, “rasulullah Saw. Telah berkata, “seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya…, dan seterusnya.”(riwayat ahmad dan muslim)


Benda yang wajib dizakati

1.       Binatang ternak
Jenis binatang  yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi,  kerbau, dan kambing. keterangannya yaitu ijma’.
Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah:
a.       Islam
b.      Merdeka
c.       Milik yang sempurna
d.      Cukup satu nisab
e.      Sampai satu tahun lamanya dipunyai
f.        Digembalakan di rumput yang mubah
Perhatian :
a.       Anak binatan g yang lahir setelah sampai nisab, tahunnya adalah menurut tahun ibunya yang telah sampai nisab itu. Tambahan binatang dengan jalan dibeli,pwsaka, atau sebagainya, dipisahkan perhitungan tahunnya dari bintang yang telah cukkup nisabnya itu.
b.      Binatang yang dipakai untuk membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dizakati, sebagaimana juga kain yang dipakai atau perkakas rumah tangga yang sengaja dibeli untuk dipakai sendiri.
Sabda Rasulullah Saw.:
“tiada zakat pada sapi yang dipakai untuk bekerja.” (riwayat abu dawud dan daruqutni

2.        Emas dan perak
Barang tambang yang lain tidak wajib dizakati . syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati :
a.       Islam
b.      Merdeka
c.       Milik yang sempurna
d.      Sampai satu nisab
e.      Sampai satu tahun disimpan.


3.       Biji makanan yang menyenangkan
Seperti beras, jagung, gandum, adas, dan sebagainya . adapun biji makanan yang tidak menyenyangkan ,sekarang menyenangkan –seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis,  tanaman muda , dan sebagainya- tidak wajib dizakati.
Firman Allah Swt:
“dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).” (Q.S. Al-An’am:141)

Syarat bagi pemilik biji-biji makanan yang wajib dizakati tersebut yaitu:
a.       Islam
b.      Merdeka
c.       Milik yang sempurna
d.      Sampai nisabnya
e.      Biji makanan itu ditanam oleh manusia
f.        Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama

Zakat paroan sawah
Zakat hasil paroan sawah diwajibkan atas orang yang puunya benih sewaktu mulai bertanam. Jika yang mengeluarkan benihnya adalah petani  yang mengerjakan sawah itu, maka zakat seluruh hasil sawah yabg dikerjakannya itu wajib atas petani itu , karena pada hakikatnya petanilah yang bertanam, pemilik tanah hanya mengambil sewa tanahnya, dan penghasil dari sewaan tidak wajib dizakati.
Jika benih itu berasal dari yang punya tanah, maka zakat seluruh hasil sawah itu wajib dibayar oleh pemilik sawah, karena pada hakikatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah kerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dizakati.

4.       Buah-buahan
Yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah-buahan yang lainnya tidak.
5.        Harta perniagaan
Harta perniagaan wajib di zakati, dengan syarat-syarat  seperti yang telah sisebutkan pada zakat emas dan perak.

Reactions:
Categories:

3 komentar:

  1. Mantabb sob infonya sangat lengkap. Saya juga sering membaca buku-buku agama tentang zakat dan manfaatnya. Zakat memang wajib dikeluarkan untuk orang mampu pada sebelum hari raya idul fitri. Semoga banyak orang yang mengeluarkan zakat agar rakyat Indonesia tidak kelaparan dan kemiskinan lagi. :)

    BalasHapus
  2. mantap,lengkap kayak stmj.salam love,peace and gaul

    BalasHapus

Terima kasih telah mengunjungi Blog ini. Kritik dan saran sangat dibutuhkan bagi Saya untuk memperbaikinya.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!